Duurzaamheid

De Prodentfabriek is de meest duurzame evenementenlocatie van Nederland. Als onderdeel van een innovatieve binnenstedelijk ontwikkeling streven we samen naar een duurzame leef- en werkomgeving. Met laadplein, biomassa en zonnepanelen.

innovatieve duurzaamheid

Om de Prodentfabriek op een duurzame manier te voorzien van warmte zijn sinds september 2015 in De Nieuwe Stad een biomassaketel, zonnepanelen en zonneboilers geplaatst. De biomassaketel is gelegen in een voormalige loods op de Oliemolenhof en vervangt op duurzame wijze de traditionele cv-ketel. De brandstof van de ketel bestaat uit biomassa en dan met name houtsnippers en restafval van timmerfabrieken uit de omgeving. Door velen wordt dit gezien als afval, maar voor De Nieuwe Stad is dit een waardevolle bron van energie. De ketel verbrandt de biomassa en gebruikt de daardoor vrijgekomen hete lucht om water te verwarmen. Door middel van een ringleiding, die is aangesloten op de biomassaketel, worden de verschillende gebouwen verwarmd. Met de komst van de biomassaketel wordt ingespeeld op de pijler “Innovatieve Duurzaamheid” uit het ambitiedocument van De Nieuwe Stad dat in februari 2015 is gepubliceerd.

Laadplein

Duurzaamheid laadplein Prodentfabriek

Zonnepanelen

Duurzaamheid Prodentfabriek

Biomassa

Duurzaamheid Prodentfabriek